Cara Menghitung Mix Parlay Bola Mudah Dicerna

Kebanyakan pemain masih bingung dengan yang namanya teknik menghitung dan teknik bermain Mix Parlay, tetapi tidak boleh khawatir sebab kami bakal membantu kamu menjelaskan teknik menghitung jenis betting Mix Parlay ini. Sebelum anda masuk ke dalam penjelasan teknik menghitungnya lebih baik kesatu kali anda pahami dulu apa tersebut Mix Parlay? Mix Parlay ialah jenis pemasangan taruhan berganda yang dengan kata lain pada suatu taruhan kamu didalamnya mesti ada seminimalnya 3 pertandingan. 3 pertandingan tersebut dapat saja merangkum (Handicap, Over/Under, Correct Score ,HT(Half Time)/FT(Full Time). Pokoknya seluruh jenis taruhan dapat di mainkan dalam Mix Parlay, kriterianya melulu minimal kamu memasang 3 kesebelasan langsung.

Setelah anda pahami tersebut Mix Parlay, kini masuklah ke unsur Cara Menghitung Mix Parlay Bola. Jika kamu sudah memasang jenis beting Mix Parlay yang terdiri dari 3 pertandingan, yang mesti kamu lakukan ialah kalikan ODDS dari ke-tiga pertandingannya .

Contoh: Pertandingan 1 nilai odds nya @1.50, pertandingan ke-2 dengan nilai odds @2.08, yang ke-3 nilai odds @2.11 maka yang kamu lakukan ialah (1.50 x 2.08 x 2.11 = 6.5832) nah, step kesatu sudah berlalu di kerjakan dan hasil nya ialah @6.5832, namun yang mesti kamu ingat anda ialah jika ke-3 pertandingan yang kamu pilih selesai dengan kemenangan sarat baru boleh anda kalikan seluruh ODds nya. Jika kamu memasang taruhannya dengan jumlah 100rb maka teknik hitungnya ialah :

Modal :100 ribu
ODDS :@6.5832(mengikuti yang telah kita hitung di unsur atas)
[maka teknik hitungnya ialah : Modal X odds(odds nya di tidak cukup -1) = 100 ribu x 5.5832= 558.32 ] maka itulah hasil kemenangan anda. Mengapa di tidak cukup 1, sebab 1 tersebut ialah modal anda. Jadi di dalam Mix Parlay ini, total odds tersebut sudah tergolong dengan modal kamu alias modal kamu sudah dipandang hangus.

Lah.. bagaimana dengan adanya pertandingan yang hasil kesudahannya Draw(seri/imbang) ?

untuk kejadian yang laksana ini, kamu tidak butuh ambil pusing karena metodenya hanyalah tidak boleh memasukan/menghitung odds pada pertandingan yang selesai Draw/Seri, Contoh:

Pertandingan 1 nilai odds nya @1.50 (WON)
pertandingan ke-2 dengan nilai odds @2.08 (DRAW)
ke-3 nilai odds @2.11 (WON)

Modal : 200 ribu
[cara hitungnya : Modal x Odds(pertandingan yang menang saja @1.50 x @2.11 : @3.165) = 200 ribu x @3.165 = 633 ] begitulah teknik menghitung andai ada kejadian laksana ini.

Masih terdapat nih persoalan yang lainnya yakni : Won 1/2 atau Lose 1/2 .Bagaimana teknik hitungnya andai bertemu dengan hal laksana ini, yang bakal kami beritahu kesatu ialah won1/2 setelah tersebut baru Lose1/2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *